HOUSEHOLD VARIABLES AFFECTING PBDE AND TRACE ELEMENT CONCENTRATIONS IN HOUSE DUST

K. Jagić – HOUSEHOLD VARIABLES AFFECTING PBDE AND TRACE ELEMENT CONCENTRATIONS IN HOUSE DUST

V. Jagić – DEVELOPMENT OF MULTI-USER DATABASE QIR QUALITY NETWORK IN GIS SYSTEM FOR THE TERRITORY OF REPUBLIC OF CROATIA

DEVELOPMENT OF A METHOD GOR DETECTING SARS-CoV-2 IN AIR

Z. Mlinar – DEVELOPMENT OF A METHOD GOR DETECTING SARS-CoV-2 IN AIR

ONEČIŠĆENJE ZRAKA 106Ru NAD EUROPOM; Drugi dio: TRAGOVI 106Ru U PM10 DILJEM HRVATSKE

M. Surić Mihić – ONEČIŠĆENJE ZRAKA 106Ru NAD EUROPOM; Drugi dio: TRAGOVI 106Ru U PM10 DILJEM HRVATSKE

Prisutnost azbestnih vlakana u zraku u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb

I. Pavičić – Prisutnost azbestnih vlakana u zraku u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb

Emerging easearch project: HUMNap; Air pollution and human biomarkers of effect

G. Gajski – Emerging easearch project: HUMNap; Air pollution and human biomarkers of effect

PELUDNE ALERGIJE - PRAVOVREMENA INFORMACIJA PUTEM APLIKACIJE "PELUDNA PROGNOZA"

I. Hrga – PELUDNE ALERGIJE – PRAVOVREMENA INFORMACIJA PUTEM APLIKACIJE “PELUDNA PROGNOZA”

USPOREDNA MJERENJA KONCENTRACIJE PRIZEMNOG OZONA U VANJSKOM ZRAKU NA MO KARLOVAC-1 I MP VARAŽDIN-1 ANALIZATORIMA RAZLIČITIH PROIZVOĐAČA

B. Božiković – USPOREDNA MJERENJA KONCENTRACIJE PRIZEMNOG OZONA U VANJSKOM ZRAKU NA MO KARLOVAC-1 I MP VARAŽDIN-1 ANALIZATORIMA RAZLIČITIH PROIZVOĐAČA

P. Kapš – KONTROLA I VALIDACIJA PODATAKA MJERENJA KVALITETE ZRAKA NA DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

I. Jakovljević – USPOREDBA ULTRAZVUČNE EKSTRAKCIJE I UBRZANE EKSTRAKCIJE OTAPALOM PRI ODREĐIVANJU PAU U LEBDEĆIM ČESTICAMA

V. Gluščić – PROSTORNA RASPODJELA IONA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

M. Vincetić – METALI U PM10 FRAKCIJI LEBDEĆIH ČESTICA U ZIMSKOM RAZDOBLJU NA RAZLIČITIM LOKACIJAMA U ZAGREBU

Z. Sever Štrukil – KANCEROGENA AKTIVNOST POLICIKLIČKIH AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA U PM1 FRAKCIJI LEBDEĆIH ČESTICA U ZAGREBU

J. Rinkovec – PLATINA, PALADIJ I RODIJ U ZRAKU ZAGREBA

B. Petrinec – ONEČIŠĆENJE ZRAKA 106RU NAD EUROPOM; Prvi dio: GAMASPEKTROMETRIJSKA MJERENJA 106RU U HRVATSKOJ

S. Šarčević – OCJENA KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE NA OSNOVI REZULTATA MJERENJA 2016.-2020. S OBZIROM NA ONEČIŠĆENJA LEBDEĆIM ČESTICAMA PM10 I PM2.5 TE NO2 I OZONOM

N. Periš – KONCENTRACIJE PRIZEMNOG OZONA U ZRAKU NA PODRUČJU GRADA SPLITA

error: Content is protected !!
hrHrvatski